golongan yang tercicir di sepanjang jalan dakwah

cp 1:
RINGKASAN KTAB “GOLONGAN YANG TERCICIR DI SEPANJANG JALAN DAKWAH”

(UST FATHI YAKAN)

Gejala Keciciran Di Zaman Rasulullah SAW

1.       Orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk

Ø  3 orang Islam (Ka’ab bin Malik, Murarah ibn Ar-Rabi’ dan Hilal ibn Umayyah) tidak meneyrtai perang Tabuk. Mereka dipulaukan oleh orang Islam yang lain.

Ø  Orang munafiq juga tidak ikut berperang. Mereka datang bersumpah dihadapan Rasulullah memberi  sebab

2.       Hatib bin Abi Balta’ah

Ø  Dianggap sebagai pembocor rahsia kerajaan dan pengkhianatan besar

Ø  Ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan menuju ke Mekah, Hatib menulis surat kepada orang Quraisy memberitahu persiapan dan tujuan keberangkatan Rasulullah SAW à surat diberi kepada seorang wanita (disimpan disanggul) à Rasulullah tahu & hantar Ali bin Abi Tali dan Zubair bin Al-Awwam mengejar wanita tersebut

Ø   Allah SWT menurunkan ayat Surah Al-Mumtahanah ayat 1-4 berkaitan peristiwa tersebut

3.       Masjid Dirar

Ø  Orang munafiq cuba memecah belahkan barisan Islam dengan mendirikan masjid yang pada zahirnya menunjukkan rahmat tetapi hakikatnya membahayakan orang-orang Islam.

Ø  Rasulullah SAW memerintahkan Malik Ibn Ad-Dakhshum dan  Ma’nim ibn ‘Adiyy supaya meruntuh dan membakar masjid tersebut kerana ahli-ahlinya diangagap zalim.

Ø  Turun ayat 107 Surah At-Taubah menceritakan hal tersebut.

4.       Hadithul  Ifk
5.       Abu Lubabah

SEBAB-SEBAB KECICIRAN

Pertama: sebab-sebab berhubung dengan gerakan

* Kelemahan sudut tarbiyyah
* Tidak meletakkan seseorang ditempat yang sesuai
* Tidak membahagi-bahagikan kerja kepada anggota
* Tidak mengambil berat hal ahli
* Tidak menyelesaikan persoalan dengan segera
* Pertikaian dalaman
* Pimpinan tidak layak

Kedua: sebab-sebab yang berkaitan dengan individu

* Tabi’e/ perangai yang tidak tetap
* Takut berlaku sesuatu keatas diri dan pendapatan
* Melampau
* Bermudah-mudahan dan longgar
* Tertipu dengan kedudukan dan bersikap menonjol diri
* Cemburukan orang lain
* Fitnah senjata

Ketiga: sebab-sebab luar yang menekan

* Tekanan ujian
* Tekanan keluarga
* Tekanan persekitaran
* Tekanan gerakan-gerakan berbahaya
* Tekanan bermuka-muka

Pertama: sebab-sebab berhubung dengan gerakan

1.Kelemahan sudut tarbiyah

-Gerakan yang lemah : menjadikan tarbiyah hanya sebahagian kecil berbanding bidang-bidang lain seperti pentadbiran, penyusunan dan politik

-Setiap anggota harakah sama ada qiyadah atau jundiyah mesti mengikuti tarbiyah walau sesibuk mana sekalipun.

-Hubungan anggota (individu) dengan harakah hendaklah berasaskan kepada hubungannya dengan Allah dan Islam. –

-Harakah menjadi wasilah (alat) bukannya ghayah (matlamat). Harakah adalah wasilah untuk melaksanakan perintah Allah dan usaha untuk  mencapai keredhaan Allah.

-Kita hendaklah membebaskan diri dari menjadikan keterlibatan dalam harakah untuk mencari kepentingan diri. Niat perlu ikhlas semata-mata kerana Allah SWT dan tidak boleh mensyikkanNya dengan sesuatu apa pun.

 1. Tidak meletakkan seseorang ditempat yang sesuai

-harakah perlu memilih dan memberi  tugas kepada seseorang anggotanya mengikut kebolehan, kecenderungan dan tab’ie individu tersebut.

-harakah perlu menyusun unsur-unsur tenaganya mengikut bidang masing-masing seperti tarbiyah, politik, harta dan ekonomi, riyadah, dan lain-lain.

-proses pemilihan tempat atau tugas yang sesuai untuk seseorang mesti dihalusi dan diteliti. Tidak boleh dinuat secara tergesa-gesa atau secara mendadak.

 1. tidak membahagikan kerja kepada anggota

-perlu menggunakan kecenderungan anggota untuk kepentingan Islam mengikut perencanaan yang dibuat oleh harakah.

-Setiap anggota mesti merasa bertanggungjawab, merasakan ia adalah anggota yang aktif, tidak mengambil kira kerja dan kedudukannya.

-pemberian tugas perlu diberi kepada ahlidisemua peringkat (tidak kira muda atau tua, anggota baru atau lama).

 1. tidak megambil berat hal ahli

– akibat : ahli akan meninggalkan harakah malah boleh keluar dari lingkungan Islam

-Hubungan atau ikatan yang diwajibkan oleh Islam ke atas setiap orang Islam ialah bersatu dalam sudut pemikiran, rohani dan perasaan, hendaklah merasakan seolah-olah seperti satu jasad.

-Perhatian yang boleh diberikan oleh harakah terhadap ahlinya boleh dilakukan dari dua sudut: iaitu program dan melalui sikap persaudaraan serta bantu membantu oleh kedua pihak.

-sesuatu harakah Islamiyyah yang Berjaya mengeratkan tali persaudaraan kerana Allah akan Berjaya menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi olehnya dan ahli- ahlinya

5.tidak menyelesaikan persoalan dengan segera

-peneyelsaian masalah yang timbul dengan mudah dan cepat akan menjadikan perjalanan dakwah teratur dan rapi, sebaliknya kelambatan menyebabkan malah menjadi bertimbun dan berganda.

-faktor kelembapan dalam menyelesaikan masalah gerakan adalah :

> kelemahan pucuk pimpinan (tidak mampu meneylesaikan masalah yang timbul)

> kelemahan pentadbiran

> program yang terlalu besar dan luas menyebabkan pimpinan tidak dapat menyempurnakan keperlua-keperluan kerja yang pelbagai.

6.Pertikaian dalaman

– Sebab berlaku :

> kelemahan pimpinan (tidka Berjaya menguasai barisan dan tidak dapat membuat keputusan)

> campurtangan dari kuasa luar (untuk menimbulkan fitnah)

> berlumba-lumba untuk mendapatkan kedudukan dan jawatan

> tidak iltizam dengan dasar harakah, kaedah atau prinsipnya. Tidak mahu mengikut keputusan yang dibuat oleh

badan-badan harakah, malah mahu menonjolkan diri sendiri

> tiada kerja atauprogram yang boleh menggerakkan ahli bersungguh-sungguh berjihad (kerja keras)

7.Pimpinan tidak layak

 •  Factor kelemahan :

 

Ø  kurangnya kemampuan berfikir (kepimpinan tidak dapat memenuhi kehendak pemikiran ahli). Adakala pemimpin hanya berupaya di sudut pemikiran sahaja tetapi lemah dari sudut lain.

Ø  Kelemahan dalam kebolehan mentadbir

 • Sifat –sifat yang perlu ada pada pimpinan :

 

 1. Mengenali dakwah
 2. Mengenal diri :  – mengetahui kelemahan dan berusaha memperbaiki

–          Mengenali kekuatan dan berusaha menyuburkannya

–          Mengambil berat untuk mengembangkan ilmu dan membaca pendapat-pendapat, pemikiran pemikiran politik , kemasyarakatan, ekonomi dan sebagainya.

–          Mengambil berat mengenai tokoh pemimpin Islam yang lain, berusaha mengetahui cara pimpinan mereka serta factor –faktor kejayaan atau kegagalan mereka.

 1. Mengambil berat tentang ahli
 2. Teladan yang baik
 3. Mempunyai pandangan yang mantap
 4. Keazaman yang kuat
 5. Daya tarikan semula jadi
 6. Penuh yakin

Kedua: sebab-sebab yang berkaitan dengan individu

 1. 1. Tabi’e/ perangai yang tidak tetap – terdapat banyak factor seseorang tertarik dengan harakah. Tetapi, apabila mereka sedar mereka tidak dapat mengikut dasar, peraturan dan tidak dapat patuh kepada harakah, mereka pun meninggalkannya.

-setiap perbuatan yang dilakukan perlulah mengikut peraturan harakah yang berlandaskan syariat Islam.

 1. Takut berlaku sesuatu keatas diri dan pendapatan
 2. Melampau (ekstreme)

– melakukan sesuatu lebih daripada keupayaannya, melampaui batas dan tidak dapat menerima sikap sederhana.

-keupayaan manusia untuk memikul bebanan dan tanggung jawab adalah berbeza.Dengan sebab itu syari’at memperuntukkan hukum-hukum ‘azimah (kemestian) dan rukhsah(keringanan) yang menjadi ciri pelengkap manhaj Islami.

 1. Bermudah-mudahan dan longgar

-orang yang bermudah-mudah (sambil lewa) dalam mengerjakan perintah Allah dan dalam iltizam dengan hukum-hukum syara’ akan mendapati diri mereka bermudah dalam semua perkara, dari kecil hingga besar, dari satu masalah kepada semua masalah.

– mereka tidak mengambil berat perkara halal dan haram, melakukan dosa-dosa walaupun dosa kecil
5.Tertipu dengan kedudukan dan bersikap menonjol diri

-sikap ini merosakkan penda’wah, menjadikan amalan mereka tergantung,  menghapuskan pahala, dan memberi akibat buruk kepada mereka.
6.Cemburukan orang lain
7.Fitnah senjata
-merupakan gejala ekstrim yang paling bahaya dan membawa akibat buruk.

-keburukan yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan :

> objektif pemilikan kekuatan adalah tidak jelas

> tidak terikat dengan syarat penggunaan kekuatan . Syarat penggunaan kekuatan :

 1. berusaha bersungguh-sungguh  menggunakan cara lain dan penggunaan kekuatan hanya merupakan

cara terakhir.

 1. penggunaannya hendaklah di bawah pengawasan Imam dan jama’ah Muslimin, tidak boleh diletakkan

di bawah kehendak individu dan orang ramai.

 1. jangan membawa kepada kerosakan atau fitnah
 2. Untuk menggunakan cara ini, jangan keluar dari As-Siyasah Asy-Syar’iyyah
 3. hendaklah menurut tertib
 4. persediaan yang sempurna dan teliti
 5. jauh dari istidraj (peningkatan yang tidak baik) dan menyahut tindak balas

8.tidak harus mendedahkan orang Islam untuk dikuasai musuh, dalam keadaan tiada keseimbangan.

 Ketiga: sebab-sebab luar yang menekan

1. Tekanan ujian

-ujian mesti berlaku untuk membersihkan berisan dan menguji keimanan.
2.Tekanan keluarga

-contoh: tekanan daripada ibu bapa dan anak-anak

-Al-Quran member amaran supaya jangan tunuk kepada tekanan ahli keluarga yang melarang dari jalan Islam.

(At-Taubah:24)

3.Tekanan persekitaran

-contoh: keadaan (biah) yang tidak membantu dia mengamalkan Islam.

-faktor kalah kepada tekanan persekitaran: 1)asas pembentukan yang tidak betul(keraguan atau kegoncangan dalam aqidah). 2)iltizam yang hanya ikutan atau malu dengan keadaan sekitar (bukan berdasarkan iman dan keyakinan) 3)enggan masuk ke dalam persekitaran dakwah dan kumpulan para du’at.

4.Tekanan gerakan-gerakan berbahaya
-gerakan-gerakan yang bertopengkan Islam, tetapi hakikatnya mengkritik dan menimbulkan keraguan untuk menimbulkan keraguan dan menghancurkan harakah Islam atas nama Islam.

5.Tekanan bermuka-muka

-suka menaikkan diri sendiri, meneyebabkan timbulmya penyakit ‘ujub, terpedaya dengan diri sendiri, mementingkan diri, dan ego.

credit to :  http://junditarbawi.blogspot.my/2012/07/golongan-yang-tercicir-di-sepanjang_29.html

 

c2a2f-fikir

Sinopsis buku: GOLONGAN YANG TERCICIR DI SEPANJANG JALAN DAKWAH

Part 1

Kata pengantar

Buku ini perlu difahami oleh semua penggerak Jemaah untuk menilai sejauh mana kedudukan sesuatu Jemaah itu. Melihat seimbas lalu, kehilangan ahli yang bermasalah menjadi satu tabi’i yang dapat mematangkan saff dan membersihkan jemaah daripada anasir-anasir yang akan membatutkan kelancaran organisasi dan dakwah. Namun gejala ini meningkatkan kesan yang lebih mendalam kepada jemaah, ia akan menjadi fitnah kepada jemaah sekaligus mengganggu kelancaran jemaah serta berlakunya perpecahan dek kerana perbezaan sikap dan pendapat. Antara-antara sebab berlakunya keciciran ahli ialah kelemahan ahli itu sendiri, kelemahan jemaah ataupun tekanan dari luar.

Muqaddimah

Penulis menyatakan gejala keciciran adalah gejala umum, besar dan berulang-ulang. Ada antara mereka yang:

a)      meninggalkan da’wah tetapi tidak meninggalkan Islam
b)      meninggalkan da’wah dan meninggalkan Islam
c)       meninggalkan da’wah & menyerang semula
d)      meninggalkan da’wah, tubuh jemaah baru
e)      keluar selepas melakukan tugas yang berharga

Penulis juga menekankan semula antara akibat buruk ekoran gejala ini

a)      tersebarnya fitnah serta meracuni gerakan lain, meruntuh dan merugikan Islam
b)      terbuka rahsia-rahsia yang tidak mungkin terbuka sekiranya tiada fitnah
c)       melemahkan gerakan & menarik musuh utk menghancurkannya
d)      hilangkan kepercayaan orang lain terhadap gerakan

FASAL PERTAMA

Gejala keciciran di zaman Rasulullah

Tabi’e semasa zaman Rasulullah saw manusia boleh memilih sama ada Islam ataupun Jahiliyyah, dan mereka menghalang seseorang itu untuk keluar daripada barisan Islam. Mereka menentang sesiapa sahaja yang cuba memecahkan barisan, mencanggahi pimpinan, siasah dan jama’ah mereka.

Namun, realitinya kini, gerakan Islam tidak lagi sama dengan  jama’ah Islam, ertinya keluar daripada gerakan Islam tidak bermakna keluar dari agama (murtad). Penulis menyatakan jema’ah Islam kini hanya dianggap semata-mata jama’ah tidak lebih dari itu. Tabi’e kedudukan gerakan Islam kini memberi ruang kepada anggotanya keluar meninggalkannya tanpa merasakan dirinya bersalah dan berdosa.

Kisah 1: Kisah Ka’ab bin Malik

Sejarah pemulauan mereka yg tidak menyertai peperangan tabuk

 1. Ka’ab bin Malik (Ka’ab dipulaukan selama 40 hari kerana tidak mengikuti peperangan Tabuk.)
 2. Murarah ibn Ar-Rabi’
 3. Hilal ibn Umayyah

Menurut Ibn Hisham dlm kitabnya

“Orang-orang munafik tidak ikut serta dlm perang tabuk. Demikian juga tiga orang dr orang Islam. Rasulullah SAW setibanya di Madinah mengatakan kpd para sahabatnya ` Sekali-kali jgn kamu berckp dgn salah seorg dari mereka yang bertiga itu.”

Peperangan Tabuk

 • -semasa itu keadaan panas, melibatkan perjalanan yang jauh dan bilangan musuh yang ramai
 • -ketika itu hasil tanaman sedang masak di Madinah
 • -berpihak kepada kemenangan orang Islam

Pedoman:

 • Ka’ab mempunyai kekuatan fizikal & kemampuan pada ketika itu. Namun tidak turut serta dalam peperangan tersebut.
 • Sikap Ka’ab yang bertangguh dalam membuat persediaan telah menyebabkan dia tertinggal daripada menyertai peperangan tersebut. [semangat & cita-cita yang utuh amat penting dalam perjuangan ini demi menangkis serangan dalam diri yang ada ketikanya lemah]
 • Ka’ab berlaku benar & jujur ketika berhadapan dengan Rasulullah setelah baginda pulang dari Tabuk. [kebenaran itu tetap di utamakan..berkata benar walaupun pahit]
 • Ka’ab merasakan seperti seluruh penduduk bumi menolak mereka (Ka’ab, Murarah & Hilal). Rasulullah saw tidak menjawab salamnya. [hebatnya balasan yang Allah berikan]
 • Surat jemputan yang diterima from Raja Ghassan yang mengajak Ka’ab datang ke negerinya setelah dipulaukan oleh penduduk Madinah. Ka’ab membakar surat tersebut, kerana dia sedar orang-orang musyrik sedang ingin mempengaruhinya.
 • Ka’ab memohon ampunan dan bertaubat. Setelah taubatnya diterima, Ka’ab berjanji senantiasa berkata benar dan ingin sedekahkan semua hartanya kepada gerakan Islam namun dinasihatkan oleh Rasulullah saw hanya seperdua daripada harta tersebut.

Kisah 2: Kisah Hatib Abi Balta’ah

Sejarah kebocoran rahsia dan pengkhianatan

Hatib menulis sepucuk surat kepada orang-orang Quraisy tentang persiapan dan tujuan keberangkatan Rasulullah saw dan diserahkan kepada seorang perempuan. Perempuan tersebut menyimpan surat tersebut dalam sanggulnya. ‘Ali berjaya mendapatkan surat tersebut daripada perempuan itu.

Apabila disoal oleh Rasulullah saw, Hatib menyatakan dia masih mempunyai seorang anak & isteri berada bersama dengan kaum Quraisy dan semua ini dilakukan untuk kebaikan anak & isterinya. Rasulullah saw memaafkan Hatib

Firman Allah swt: Surah Al-Mumtahanah ayat 1-4 (Jangan mengambil musuhKu dan musuhmu sebagai teman setia)

Kisah 3: Masjid Dirar

Orang-orang Munafiqin dari kalangan orang-orang Islam cuba pecahbelahkan barisan Islam dengan pembinaan masjid yang zahirnya menunjukkan rahmat namun hakikatnya memecahkan orang-orang Islam. Rasulullah saw memerihtahkan supaya masjid tersebut dirobohkan. Antara lain masjid ini didirikan untuk menyaingi masjid Quba’.

– Berlaku semasa Baginda sedang berangkat menuju ke Tabuk di kawasan bernama Zi Awam. Surah Al-Taubah ayat 107

Kisah 4: Hadithul Ifik
[ahlul ifki = pendusta-pendusta]

Tuduhan & tomahan orang-orang Munafiq dan penduduk Madinah untuk menjatuhkan Rasulullah saw. Kisah tuduhan ke atas `Aisyah selepas peperangan menentang Bani al-Mustaliq. `Aisyah tertinggal daripada rombongan semasa keberangkatan pulang ke Madinah kerana mencari kalongnya yang terjatuh semasa membuang air. Aisyah dibawa pulang ke Madinah dengan menunggang unta yang ditarik oleh Ibn Ma’tal. Umm al-Mukminin `Aisyah difitnahkan `berbuat jahat’ dengan sahabat Nabi.  Surah an-Nur ayat 11 hingga 16.

Kisah 5: Peristiwa Abu Lubabah

Menurut Ibn Ishaq, Rasulullah saw mengepong Bani Quraizah selama 21 hari, ini menyulitkan merekan dan menyebabkan merekan berasa takut. Setelah yakin Rasulullah saw tidak akan kembali tetapi akan bertempur dengan mereka, Ka’ab Ibn Asad mencadangkan 3 cadangan kepada kaum Yahudi:

 1. kita ikut Rasulullah saw [tidak setuju sebab masih berpegang teguh dengan Taurat]
 2. kita bunuh anak-anak & isteri kita, kemudian kita perangi Rasulullah saw, supaya tiada bebanan yang kita tinggalkan kemudian nanti [mereka tidak bersetuju dan mencadangkan untuk bunuh golongan miskin yang tidak mendatangkan kebaikan]
 3. menyerang Rasulullah secara mengejut pada malam Sabtu [mereka juga tidak bersetuju kerana menjaga kehormatan hari Sabtu, tidak mahu ditukar rupa menjadi binatang seperti yang yang berlaku kepada golongan terdahulu]

Setelah berbincang namun tiada keputusan dapat dicapai, mereka menghantar utusan kepada Rasulullah saw supaya Baginda menghantar Abu Lubabah Ibn `Abdul Munzir supaya masalah mereka boleh diselesaikan.

Setibanya Abu Lubabah disana, semua lelaki bangun berdiri, kanak-kanak dan perempuan menghampirinya dengan tangisan, menyebabkan Abu Lubabah berlembut hati. Pabila ditanyakan adakah lebih baik kami mengikut hukum Muhammad, Abu Lubabah menyatakan ya, kemudian mengisyaratkan tangannya ke tengkoknya (yakni mereka akan disembelih).  Abu Lubabah menyedari yang bahawa beliau telah mengkhianati Allah dan RasulNya, maka beliau dengan segera meninggalkan tempat itu dan mengikat dirinya di salah satu tiang masjid. Beliau tidak akan meninggalkan tempat itu sehinggalah Allah mengampuninya.  Abu Lababah berada dalam keadaan terikat selama 6 hari, setiap kali waktu solat, isteri beliau akan melepaskan ikatan tersebut, selepas solat beliau mengikat dirinya semula. Setelah taubat beliau diterima oleh Allah swt, turunnya wahyu diwaktu Zuhur, beliau mahu Rasulullah saw yang melepaskan ikatan tersebut.

Wahyu yang turun mengenai pengkhinatan Abu Lababah surah Al-Anfal ayat 27.

Kesimpulan fasal pertama

 1. peristiwa keciciran diperingkat permulaan Islam adalah terbatas. Kebanyakannya menyedari kesilapan dan segera bertaubat ( benteng daripada pemahaman akidah yang mantap)
 2. kesucian niat, tujuan yang betul, keaslian sumber dan kesungguhan untuk menjaga kesatuan barisan adalah amat penting
 3. hukuman yang dapat menghalang berleluasanya gejala keciciran adalah pabila seluruh anggota ja’maah menolak sama sekali sesiapa yang keluar dan menentang jama’ah

 

Golongan yang tercicir – part2

FASAL KEDUA

Sebab-sebab keciciran

Sebab-sebabnya banyak, sama ada berhubung dengan…..

 1. Gerakan
 2. Anggota Individu
 3. Faktor-faktor luar

Sebab-sebab yang berhubung dengan gerakan

1. Kelemahan sudut tarbiyyah

 • Tarbiyyah dalam gerakan jama’ah merangkumi aspek tarbiyyah yang 7;Ruhiyah, Harakiyah, Siasiyah, Badaniyah, Kendiri, Thaqafiah, Kekeluargaan Islam
 • Tubuh harakah akan menjadi lemah menurut kadar kelemahan tarbiyyahnya
 • Semua ahli anggota harakah samada pimpinan (qiyadah) atau barisan pejuang (jundiyyah) mesti mengikut tarbiyah biar betapa sibuk atau dalam apa juga keadaan sekalipun. Logika beberapa ahli tidak perlu mengikuti program tarbiyah hendaklah ditolak, dalam falsafah dakwah sesorang itu pasti akan diuji dan fitnah senantiasa melanda hati manusia, justeru benteng pertahanan yang kukuh amat penting dalam menghadapi situasi ini.
 • hubungan individu dengan harakah hendaklah berasaskan kepada asas hubungannya dengan Allah dan Islam. Harakah merupakan wasilah (alat) dan bukan ghayah (matlamat)
 • adakah kita boleh kita mencari dua kepentingan serentak dalam harakah iaitu kepentingan diri dan kepentingan Islam?
 • Seseorang lelaki berkata kepada Rasulullah saw; aku mengambil sikap untuk melakukan sesuatu hanya semata-mata kerana Allah, dan aku mahu supaya Allah melihat tempatku (negeriku). Rasulullah tidak menjawab apa-apa sehingga turun firman Allah dalam surah al-Kahfi ayat 110.

Rasulullah saw pernah bersabda, ` Aku paling takut berlaku keatas umatku syirik dan keinginan nafsu yang tersembunyi…mereka tidak menyembah matahari, bulan atau patung, tetapi mereka memperlihatkan amalan-amalan mereka dan mempunyai keinginan yang tersembunyi sehingga apabila salah seorang dar mereka berpuasa, kemudian dibantah oleh nafsunya dengan sesuatu keinginan maka dia meninggalkan puasanya itu’

Betapa hebatnya godaan nafsu dan betapa pentingnya keikhlasan kita dalam beribadat kepada Allah…. justeru melalui sistem tarbiyah yang baik mampu menghasilkan ahli yang paham akan tujuan dan peranannya dalam gerakan jama’ah itu sendiri..InsyaAllah

2. Tidak meletakkan seseorang ditempat yang sesuai

 • -proses pemilihan tugas yang sesuai untuk seseorang tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa ataupun secara mendadak. Tabi’i marhalah (peringkat) yang akan dilalui perlu dikaji terlebih dahulu, daya dan keupayaan yang diperlukan pada setiap marhalah perlu ditentukan.
 • Kegagalan mengenal pasti keupayaan akan menyebabkan kegagalan dalam persediaan bantuan, seterusnya akan berlakunya kecacatan. Kecacatatan yang membesar akhirnya mengancam `amilin (barisan pekerja) dan juga`amal (kerja) itu sendiri.
 • -terdapat beberapa contoh dalam buku yang menceritakan kesan pabila kuasa harakah itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya

3. Tidak membahagikan kerja kepada anggota

 • -pembahagian ini penting bagi mengelakkan kelemahan dikalangan ahli. Realiti sebenar, harakah mempunyai ramai ahli namun pada kebiasaanya bukan semua ahli yang diberi tugas.
 • -harakah perlu mengetahui kecenderungan ahli-ahli, manakala ahli pula perlu bertanggungjawab dan bergerak aktif dengan tidak mengambil kira kerja dan kedudukannya.
 • -ada sesetengahnya hanya memberikan tugasan kepada peringkat muda, natijahnya peringkat tua (yang dikatakan lebih matang dalam gerakan) menjadi semakin renggang dengan harakah. Kerenggangan mungkin disebabkan oleh kesibukan dan mungkin juga kesilapan harakah memilih tugas yang tidak sesuai untuk mereka.

4. Tidak mengambil berat hal ahli

 • ketiadaan perhatian terhadap kedudukan ahli dan suasana mereka juga faktor kejatuhan ahli dari harakah. Setiap individu punyai gaya berbeza, cabaran dan permasalahan masing-masing yang sekiranya dikongsi mampu meringankan bebanan serta mewujudkan keyakinan serta kepercayaan dalam jama’ah. Cabaran & kesusahan dalam da’wah tidak akan menjadi ringan/ hilang kecuali dengan keikhlasan sebenarnya kepada Allah dan adanya perasaan ukhuwwah.
 • layanan sama rata dalam gerakan jama’ah perlu diamalkan dalam apa jua keadaan antara persediaan (ahli), kepimpinan dan pengganti (ahli yang bakal menjadi pimpinan)
 • Sabda Rasulullah saw: bandingan orang-orang mu’min dalam kasih sayang dan kasihan belas mereka antara satu sama lain samalah seperti satu tubuh yang apabila salah satu anggotanya mengadu sakit maka seluruh anggota yang lain turut berjaga malam dan merasai sakit.

5. Tidak menyelesaikan masalah dengan segera

 • masalah senantiasa melanda kehidupan seharian manusia. Adakalanya masalah itu dianggap remeh, namun pabila dibincangkan mengambil masa yang lam auntuk diselesaikan dan mungkin juga menimbulkan masalah baru. Adakalanya pula masalah itu dianggap besar tetapi hanya memerlukan sepatah kata ’maaf’ ataupun satu ziarah bagi menyelesaikannya. Ada juga yang sebaliknya..pastinya setiap masalah itu ada jalan penyelesaian.
 • Perbincangan yang segera membolehkan masalah tersebut diseleasikan dengan segera dan mengelakkan natijah-natijah buruk sekiranya masalah tersebut berleluasa.
 • -masalah yang tidak diselesaikan segera mungkin akan mendatangkan masalah lain yang lebih kronik

6. Pertikaian dalaman

 • – faktor yang paling bahaya, menjadi faktor pemusnah & peruntuh harakah, menimbulkan suasana pertengkaran sehingga melambatkan gerak kerja sekaligus menarik campur tangan pengaruh luar
 • – antara contoh yang berlaku pada zaman Rasulullah saw adalah pertikaian yang timbul antara puak ’Aus dan Khazraj setelah mereka dihasut oleh orang yahudi. Orang yahudi yang berasa sakit hat melihat keakraban puak ’Aus & Khazraj, telah menceritakan sejarah lampau tentang perang ”buath” yang berlaku antara dua puak ini. Setelah itu, mereka saling bermarah-marahan. Pabila Rasulullah saw mendapat berita tentang kejadian ini, baginda mengingatkan mereka adakah mereka masih bersama seruan jahilliyah ataupun seruan Allah, akhirnya mereka sedar & bermaaf-maafan semula.
 • -Firman Allah: Ali-Imran 100-105

7. Pimpinan tidak layak

antara faktor-faktor penyumbang

a) kurangnya kemampuan berfikir dikalangan pimpinan, tidak dapat memenuhi kehendak pemikiran ahli. Namun ada juga yang berupaya disudut pemikiran sahaja, namun lemah disudut yang lain

b) kelemahan dalam pentadbiran, dimana tidak memaksimumkan kebijaksanaan & kemampuannya dalam mentadbir, serta mengabaikan kaedah-kaedah asas pentadbiran yang perlu

Penulis juga menyelitkan sifat-sifat yang perlu ada pada pimpinan

 1. mengenali da’wah
 2. mengenal diri
 3. mengambil berat tentang ahli
 4. teladan yang baik
 5. mempunyai pandangan yang mantap
 6. keazaman yang kuat
 7. daya tarikan semulajadi
 8. penuh yakin

Golongan yang tercicir – part 3

Sebab-sebab yang berkaitan dengan individu

1- Tabi’i yang tidak tetap

– Seseorang yang tidak tetap pendirian eg mengikut-ikut akibat tarikan suasana atau oleh sesuatu sebab akan mudah goyah ikatannya dengan jama’ah & Islam

– pemberian alasan yang pelbagai untuk membebaskan diri daripada peraturan yang ditetapkan oleh harakah sering kali terjadi pada mereka yang mempunyai tabi’i yang tidak tetap

– penentuan sesuatu hukuman ataupun peraturan adalah tertakluk kepada semua ahli tanpa mengira kedudukan, in easyword takde doublestandard, yang haq adalah haq, yang batil adalah batil … Allah berfirman, kamu tidak akan mendapati orang yang beriman berkasih-sayang dengan orang menentang Allah dan rasulNya, hatta orang itu ibubapa mereka…(Al- Mujadalah 22)

-contoh kisah yang diceritakan oleh Siti Aisyah: orang Quraisy merasakna bahawa seorang wanita yang mencuri perlu dibebaskan kerana berasal dari golongan yang mulia, dan telah menghantar wakil untuk membuat permohonan kepada Rasulullah saw.. Rasulullah saw bersabda, telah binasa golongan yang terdahulu kerana orang mulia dikalangan mereka yang mencuri tidak dikenakan hukuman, tetapi sekiranya dikalangan orang yang lemah, hukuman dikenakan..Demi Allah, kalaulah Fatimah bt Muhammad mencuri, nescaya aku akan potong tangannya.

– dapat dilihat betapa pentingnya mempunyai tabi’i yang tetap dalam diri serta mempunyai prinsip yang jelas

2- Takut sesuatu berlaku ke atas diri dan pendapatan (rezeki)

– mati dan kepapaan sangat besar impaknya dalam hidup manusia. Setiap insan tidak mahu mewarisi kepapaan, dan ingatlah Allah tidak menghalang kita menangkis kepapaan, namun kita berwasatiahlah dalam menjalani kehidupan seharian

-ramai orang yang tercicir dar jalan da’wah bersebabkan alasan ini (takut sesuatu berlaku ke atas diri & pendapatan) namun tidak ramai di antara mereka menyedari

-hakikatnya, musuh manusia yang sedia ada, syaitan dan nafsu berhubung rapat dengan perkara ini..ayat-ayat untuk rujukan

al-Imran 120, 168, 175; al-Fath 11; al-Jumu’ah 6-8, al-Ankabut 10-11

– Rasulullah saw bersabda binasalah hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham (harta dunia) dan orang yang menjadi hamba kepadanya iserinya (takut sesuatu menimpa dirinya)

Sabda Rasulullah saw:

Orang yang paling banyak mengalami ujian (bala’) ialah para Anbiya’, kemudian yang lebih mulia, kemudian yang lebih mulia. Seseorang diuji mengikut agamanya. Jika dia kuat berpegang dengan agamanya maka ujiannya adalah hebat (kuat). Jika agamanya lembut maka ujian adalah megikut kadar agamanya itu. Ujian akan terus menimpa seseorang sehinggalah dia membiarkannya berjalan bebas di atas muka bumi”

(Riwayat Bukhari, Ahmad dan at-Tarmizi)

3- Melampau (ekstrim)

-orang yang cuba melakukan sesuatu diluar kemampuannya, melampaui batas dan tidak dapat bersikap sederhana selalunya menghadapi masalah jiwa dan kepercayaan.

-jiwa manusia itu lemah dan keupayaan manusia untuk memikul tanggungjawab berbeza. Ada yang terdaya memikul kewajipan yang tidak tertanggung oleh orang lain. Dalam syaria’t terdapat hukum-hukum azimah (kemestian) dan rukshah (keringinan) yang menjadi pelengkap manhaj Islami.

-`ukur baju dibadan sendiri…dan pada masa yang masa berusaha meningkatkan keupayaan diri secara beransur-ansur’

– zahid seseorang itu sebenarnya pabila jika dia mempunyai peluang keduniaan dia tidak leka dan melampau batas dan jika dia tidak dapat peluang keduniaan dia tidak bersedih dan tidak kufur. Diceritakan contoh seseorang yang dahulunya miskin tidak suka kawannya yang kaya dan selalu mengkritik kawannya. Namun pabila dia mengecapi kekayaan dia telah meninggalkan urusan da’wah.

4- Bermudah-mudahan dan longgar

-kesannya sama dengan bersikap ekstrim. Seseorang yang membiasakan diri dengan kelonggaran (rukhshah) tidak akan daat menanggung atau melakukan azimah dalam apa jua keadaan. Mereka seolah-olah membenarkan syaitan menguasai diri dan pekerjaan mereka. Disinilah berlakunya ujian, seseorang itu akan gugur di awalnya ketika ujian yang melibatkan azimah.

– Sabda Rasulullah saw… wahai Aisyah, jauhi diri dar dosa-dosa kecil, sesungguhnya Allah menuntut dosa-dosa kecil itu ditinggalkan.

– justeru.. kita yang mengatakan diri bekerja dalam lapangan Islam hendaklah menjauhi sifat-sifat `mempermudahkan’ sebab itu perancaan syaitan kepada jiwa manusia. Marilah bersama melakukan azimah seberapa daya yang mungkin tanpa ekstrim dan hendaklah mengikut ketentuan yang telah ditetapkan.

5- Tertipu dengan kedudukan dan bersikap menonjol diri

– bersihkan hati dengan utama kita mentaukan diri dalam jama’ah. Acapkali terjadi, mereka yang mementingkan kedudukan tidak bertahan lama dalam perjuangan. Dinyatakan oleh penulus orang yang bekerja dalam bidang amal Islami dan juga para du’at hendaklah menyedari bahawa orang-orang yang sombong dan bongkak adalah tidak sesuai dengan da’wah dan dengan kerja-kerja Islam.

-da’wah memerlukan para da’i yang duduk bersama dengan orang ramai, berkhidmat kepada mereka, merandah diri, menerimanasihat dan kritikan.

-antara contoh sikap mereka yang tertipu dengan kedudukan dan bersikap menonjol diri

a) tidak berpuas hati dengan susunan nama (yang disebut/ dicetak) kerana merasakan namanya perlu disebut terlebih dahulu

b) seseorang yang tiba lewat dalam sesebuah majlis dengan sengaja menyuruh orang yang telah sedia duduk dibarisan hadapan bangun untuk memberikan tempat itu kepadanya, sedangkan masih banyak lagi tempat duduk kosong dibahagian belakang

– Sabda Rasulullah saw( riwayat at-Tabrani)

`Ada tiga perkara yang merosakkan; bakhil yang ditaa’ti, hawa nafsu yang diikuti dan bangga seseorang dengan dirinya”

6. Cemburukan orang lain

-sikap cemburukan akan orang lain timbul pabila kita tidak senang dengan kelebihan seseorang dari pelbagai aspek kehidupan. Sifat ini secara tidak langsung akan mewujudkan tekanan jiwa dalam diri seseorang dan menimbulkan keinginan untuk membalas dendam. Sekiranya ini berlaku akan menyebabkan kehancuran akhlak dan nilai murni , seseorang itu tidak akan berasa senang jika dendamnya tidak terlaksana.

– kisah Qabil dan Habil (al-Maidah 27-30) menceritakan kesan akibat sifat cemburu

-sabda Rasulullah saw.. “Manusia adalah tetap baik selagi mereka tidak berdengki”

7. Fitnah senjata

-amal islami telah menyaksikan penggunaan kekuatan (senjata) membawa akibat yang buruk, sebab semasa penggunaannya segala peraturan atau ikutan dah siasah syar’iyyah tidak diikuti.

-fitnah senjata telah menyebabkan berpuluh-puluh pemuda gugur akibat daripada menanggung senjata sebelum mereka menanggung Iman, dan berlatih menggunakan senjata sebelum berlatih untuk ta’at

-terdapat banyak keburukan penggunaan kekerasan, perkara ini menjadi pertikaian dikalangan para pekerja (a-`imilin), menyebabkan fitnah serta membawa kehancuran dalam harakah. Antara pertikaian yang ada ialah;

a) objektif pemilikan kekuatan adalah tidak jelas

– pendapat umum mengenai tujuan sesebuah harakah perlu memiliki cara-cara kekuatan

i) mengekalkan kewujudannya dalam kegiatan Islam

ii) menarik pada pemuda, orang yang tidak dipengaruhi melalui pemikiran, nilai-nilai dan dasar sahaja suka kepada harakah

iii) menentang tindakan-tindakan musuh

–          dalam surah al-Baqarah ayat 193: tujuan memiliki kekuatan dalam Islam ialah untuk melaksanakan syari’at Allah dan menghidupkan kembali kehidupan Islam.

–          Penggunaan senjata mestilah pada bila-bila masa pun berdasarkan tujuan diatas. Pada zaman Rasulullah saw, kegunaan senjata bukanlah semata-mata berdasarkan tindak balas tetapi sesuatu yang dikawal oleh kaedah, peratutan serta kemampuan yang ada, sesuai mengikut waqi’

b) tidak terikat dengan syarat penggunaan senjata

– antara syarat penggunaan senjata

i) menggunakan cara lain terlebih dahulu, penggunaan senjata adalah alternatif terakhir

ii) penggunaan senjata hendaklah dibawah pengawasan Imam dan jama’ah Muslimin

iii) jangan membawa kerosakan atau fitnah

iv) tidak keluar daripada siasah al-Syari’iyyah semasa melaksanakan penggunaan senjata (tidak menyerang musuh yang menjadikan kanak-kanak dan wanita sebagai benteng)

v) menurut tertib

– syarat-syarat untuk jihad: Islam, baligh, bera’qal, merdeka, lelaki, tidak cacat, ada nafkah.. al-Hujurat 15, as-Saf 10-11

vi) persediaan yang sempurna dan teliti

-kualiti lebih dititikberatkan daripada kuantiti.. al-Baqarah ayat 249

vii) menjauhi dari istidraj (peningkatan yang tidak baik) dan menyahut tindak balas

viii) tidak harus mendedahkan orang-orang Islam untuk dikuasai oleh musuh, dalam keadaan ketiadaan keseimbangan

– antara syaratnya bilangan orang kafir tidak melebihi sekali ganda bilangan orang-orang Islam.. al-Anfal 65

Sebab-sebab luar yang menekan

1. Tekanan Ujian

– perjalanan seorang pejuang Islam tidak terlepas daripada sunnatullah, ujian didalam perjuangannya … al-Ankabut 1-2, Muhammad 31, al-Imran 186

-ujian dapat membezakan pendirian sesuatu barisan, kumpulan atau individu itu

 • Ada yang cekal, sabar dan ikhlas… al-Imran 173, al-Ahzab 22-23
 • Ada yang kalah dan lari dari medan pertempuran…al-Ankabut 10-11

-sejarah menunjukkan ujian menjadi faktor yang kuat dalam keciciran sebahagian orang dari medan da’wah, namun pada masa yang sama menjadi faktor kekuatan, kepercayaan, kemuliaan, peningkatan serta kecekalan kepada sebahagian yang lain

-kita yang menentukan penerimaan kita terhadap ujian yang kita terima…untuk membantu hati kita menerima tautan antara hati kita dan Allah perlulah diperkukukahkan insyaAllah

2. Tekanan keluarga

– antaranya terdapat keluarga yang menakutkan-nakutkan akan akibat seperti nasib buruk  yang bakal dietrima setelah bergiat aktif dalam jama’ah Islam, namun ada juga yang tidak boleh menerima hakikat ahli berkenaan mendahului merekan dalam mendapat petunjuk

-Allah berfirman supaya jangan tunduk kepada ahli keluarga yang melarang dar jalan Islam dan memberi galakan supaya cekap dan berjihad dijalan Allah.al-Taubah 24

-contoh sirah dahulu: kisah nabi Ibrahim berdakwah kepada bapanya, surah Maryam 41-46, dan juga kisah Mus’ab bin Umair dengan ibunya

3. Tekanan persekitaran

– kepentingan mewujudkan bi’ah solehah agar kita senantiasa berada dalam persekitaran yang meransang dan menggalakkan kita mendekatkan diri kepadaNya

– pertukaran persekitaran daripada yang baik ke sebaliknya ataupun daripada persekitarannya yang sebaliknya kepada persekitaran yang baik sedikit sebanyak mempengaruhi seseorang individu itu, antara faktor penyumbang lain ialah

a) asas pembentukan yang tidak betul (keraguan & kegoncangan dalam `aqidah)

b) iltizam da’wahnya disebabkan oleh malu dengan persekitaran, ataupun iltizam ikutan, bukannya iltizam secara Iman dan yakin

c) seseorang itu sendiri enggan masuk dalam lengkongan da’wah

-Imam al-Syahid Hassan al-Banna ketika memberi ucapan selamat jalan kepada seseorang saudara yang pergi ke Barat untuk belajar, sering memberi peringatan supaya menjauhi dua perkara iaitu perempuan kali pertama dan gelas kali pertama.

4. Tekanan gerakan-gerakan bahaya

– gerakan-gerakan bahaya yang bertopengkan Islam hanya bekerja untuk mengkritik dan menimbulkan keraguan dengan tujuan untuk menghancurkan harakah Islam atas nama Islam.

-menurut penulis ramai yang meninggalkan keidupan da’wah kerana kalah berhadapan dengan serangan-serangan yang bertujuan untuk meragukan Islam.

5. Tekanan bermuka-muka (wajahah)

-sikap bermuka-muka (menaikkan siri sendiri)  yang disebabkan oleh penyakit ’ujub, terpedaya dengan diri sendiri, kepentingan diri dan ego. Inilah sikap yang menyebabkan tercicirnya iblis, sehingga dilaknat Allah (al-A’raf ayat 12)

-syaitan musuh utama kita, kebanyakan mereka yang bermuka-muka dalam kehiduoan da’wah telah difitnah dan dirasuk oleh syaitan., kebanyakkannya tertinggal setelah mengecapi kedudukan dalam masyarakat (walaupun kedudukan itu merupakan hasil usaha da’wah mereka)

kesedaran tentang hakikat manusia (surah ’Abasa ayat 17-23) insyaAllah mampu menjauhkan diri daripada termasuk dalam golongan ini.

KESIMPULAN

Kita bersyukur ke hadrat Allah, mohon ketetapan, kecekalan dan kesudahan yang baik. Mohon perlindungan dari kehilangan nikmat dan ketibaan bala’ secara mengejut serta mohon perlindungan supaya keadaan kesejahteraan tidak berubah ke arah keburukan. Sesungguhnya Allah maha mendengar permohonan hambanya.

credits to kak AAA 🙂

 

https://pasembor2u.wordpress.com/2009/12/13/sinopsis-buku-golongan-yang-tercicir-di-sepanjang-jalan-dakwah/

Advertisements